Jsem jeden ze sta a tebe žádám, Zástupe města, abys nám rejd masopustní ráčit dovolila...

Jsem jeden ze sta a tebe žádám, Zástupe města, abys nám rejd masopustní ráčit dovolila...

—————

Zpět