Historie souboru ve zkratce

Pročítal jsem historické dokumenty, publikace k historickým událostem a prohlížel historické fotografie spojené s ochotnickým divadlem v Hronově. Nakonec jsem zvolil přehlednou (i když stručnou) Databázi českého amatérského divadla. Zní vyplývají některá fakta : 1. Divadlo se na hronovsku hrávalo dávno před založením Spolku divadelních ochotníků. 2. Mimo SDO tu vznikaly a zanikaly další různé zájmové skupiny, zabývající se divadlem. 3. Přehlídka Jiráskův Hronov byla vždy součástí  aktivit divadelního spolku, nebo chcete – li, divadelní spolek byl vždy součástí Jiráskova Hronova. 4. Soubor DS Hronov při KIS Hronov navazuje svou činností na SDO. A nyní stručný historický přehled:

 

1827    Bez vrchnostenského povolení (pravděpodobně) ve škole, Berounské koláče, pod vedením hodináře Antonína Knahla.
1844    Povolení uděleno, opět zahájené Berounské koláče.
1847    Definitivně povolení obnoveno.Hráli v hostinci U modré hvězdy na náměstí.
1848    Představení přerušena.
1849    Představení obnovena.
1857    Hostinec U Habrů sál č.p. 150(na místě dnešního Jiráskova divadla), později Městská knihovna a Modrá hvězda - oponu namaloval A. Knahl.
1869    Založen Spolek divadelních ochotníků, SDO.
1870    V zahradě U Habrů (hotel Sokol) si SDO zřídil Arénu, zde hráli několik let.
1875    Nový sál, i opona. Poté v zimní sezoně SDO hráje každé dva týdny.
1896    Ochotnická představení pořádal rovněž Vzdělávací spolek Metuj. Na přelomu století na kratší čas hráli v novém hotelu U mostu, pro vysoké nájemné              přesídlili do Slavie.
1921    V přírodním divadle za Homolkou k 70. Jiráskovým narozeninám hra Otec (za přítomnosti autora a vládní delegace), součást cyklu jubilantových her.                Výnos k zakoupení Jiráskova rodného domu.

1930    Otevření Jiráskova divadla a uspořádán nultý ročník Jiráskova Hronova.
1948    SDO převeden do ZK Bavlnářské závody Mistra Aloise Jiráska (dále MAJ).

Josef Vavřička (1906-1993) - výrazná osobností DS, režisér.

Miroslav Houštěk - v devadesátých letech starosta, vykonal mnoho pro JH a přístavbu Jiráskova divadla. Dlouholetý herec a režisér, výrazná osobnost DS. V                               letech 1970-1989 se jeho jméno z politických důvodů nesmělo veřejně objevit.

Do roku 1996 soubor pod názvem  DS MAJ (Mistra Aloise Jiráska).
Od roku 1997 soubor jpod názvem DS Jiráskova divadla.

Miroslav Lelek – dlouholetý herec DS a od roku 2010 režisér.

 

Zaznamenal Rostislav Hejcman

 


Antonín Knáhl

                                                                    Antonín Knáhl